Cenovnik usluga

Konzervativna stomatologija:

# Usluga Cena
1. Kompozitne (bele) plombe od 25€
2. Aplikacija leka 20€
3. Lečenje kanala korena zuba od 30€
4. Zalivanje fisura 15€
5. Ispun na mlečnom zubu 25€
6. Beljenje zuba jedne vilice 100€
7. Beljenje zuba obe vilice 200€
8. Beljenje devitalizovanog zuba 30€
9. Stomatološki pregled 20€
10. Stomatološki pregled sa pisanim izveštajem 25€
11. Uklanjanje mekih naslaga i instrukcija o održavanju higijene 20€
12. Uklanjanje konkremenata i pigmentacija (kamenca) od 25€
13. Zaštitini splint za bruksizam 60€
14. Uklanjanje belih mrlja po zubu 50€
15. Kompozitivna faseta 50€
16. Kompozitivna faseta uradjena u laboratoriji 100€
17. Silensor (aparat protiv hrkanja) 350€
18. Analiza za folije 50€
19. Folija za ispravljanje zuba 100€
20. Kiretaža parodontalnog džepa sa aplikacijom leka 30€
21. Terapija parodontopatije laserom po zubu 35€

Protetika:

# Usluga Cena
1. Metalo-keramička kruna od 110€
2. Kripton kruna 150€
3. Bezmetalna keramička kruna od 199€
4. Keramičke fasete (vinir) 250€
5. Protetska nadogradnja - livena 50€
6. Protetska nadogradnja - fiberglass 55€
7. Privremena kruna (radjena u ordinaciji) 15€
8. Privremena kruna (radjena u tehnici) 30€
9. Totalna proteza 250€
10. Parcijalna pločasta proteza 250€
11. Parcijalna skeletirana proteza - vizil 350€
12. Parcijalna skeletirana proteza - vizil sa atečmenima 450€
13. Izrada digitalnog wax up modela sa mock up / po zubu 50€
14. Reparatura proteze / prelom 50€
15. Podlaganje proteze 50€
16. Nadoknada zuba u protezi 30€
17. Cementiranje stare krune 10€

Oralna hirurgija:

# Usluga Cena
1. Rutinska ekstrakcija zuba / vadjenje zuba 25€
2. Rutinska ekstrakcija mlečnog zuba / vadjenje mlečnog zuba 20€
3. Komplikovana ekstrakcija zuba / komplikovano vadjenje zuba 45€
4. Komplikovana ekstrakcija zuba sa sulturom / hirurško vadjenje zuba 55€
5. Ekstrakcija zaostalog korena / vadjenje zaostalog korena 35€
6. Rutinska ekstrakcija umnjaka / vadjenje umnjaka 50€
7. Komplikovana ekstrakcija umnjaka sa sulturom / hirurško vadjenje umnjaka 100€
8. Cirkumcizija gingive / po zubu (gingivektomija) 25€
9. Terapija alvolita / po seansi 10€
10. Intraoralna incizija 30€
11. Hirurška ekstrakcija zaostalog korena / hirurško vadjenje zaostalog korena 100€
12. Apikotomija na jednokorenom zubu 100€
13. Apikotomija na donjim molarima 250€
14. Apikotomija na gornjim molarima 250€
15. Apikotomija na gornjim molarima - bukalni korenovi 200€
16. Frenektomija 80€
17. Rezanj operacija parodoncijuma / po zubu 50€
18. Hirurška ugradnja implantata / po implantu Astra Tech, Nobel Biocare, Straumann 650€
19. Hirurška ugradnja implantata / po implantu Neodent 450€
20. Nivelacija alv. grebena / po vilici 100€
21. Suprastruktura / abatment 100-150€
22. All on 4 / po vilici od 4000€
23. All on 6 / po vilici od 5000€
24. Primarna plastika sinusa 100€
25. Laserski tretman parodontopatije / po vilici 250€
26. Hirurško oslobadjanje zuba u nicanju 100€

* Cene su izražene u eurima, naplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti.

Usluge

 

Zakažite termin

Rekli ste o nama