Škripanje zubima – Bruksizam

 • skripanje zubima - bruksizam

  Škripanje zubima – Bruksizam

  Bruksizam (ŠKRIPANJE ZUBIMA) je dnevna ili noćna parafunkcionalna aktivnost koja podrazumeva stiskanje, škrgutanje, mlevenje zubima i javlja se kao jedna epizoda ili serija pokreta. Odvija se na podsvesnom nivou, regulisan je od strane centralnog nervnog sistema i vezan je za profil ličnosti i emocionalni stres. Škripanje zubima ljudima može napraviti zaista velike probleme, pa čak dovesti i do razvoda braka, jer je zvuk koji nastaje noću tokom škripanja i škrgutanja zubima vrlo neprijatan.

  Bruksizam se javlja kod čak 25-50% populacije sa podjednakom zastupljenošću kod oba pola . Najčešće se javlja u periodu od 19 do 45 godina starosti. Naučnici smatraju da čak svaka odrasla osoba u nekom periodu života ima epizode bruksizma. Čak i deca imaju bruksizam. Prema jednom istraživanju, oko 38% ispitanih roditelja izjavilo je da njihovo dete škripi zubima.

  skripanje zubima - bruksizam

  UZROCI BRUKSIZMA:

  Dok su uzroci dnevnih parafunkcija (sisanje palca, grickanje noktiju…) uglavnom loše navike, noćni bruksizam ima mnogobrojne i raznovrsne uzroke. Danas važi mišljenje da je bruksizam centralnog porekla, da postoji veza izmedju kognitivno-bihevioralnih faktora (emocionalni stres, strah, karakteristike ličnosti) i bruksizma, kao i primene nekih lekova i konzumiranja većih količina alkohola, kofeina i nikotina. Smatra se da je uticaj dnevnih stresnih dogadjaja kod bruksista krucijalan.

  Bruksisti imaju najčešće takve karakteristike ličnosti koje im uvećavaju celokupan nivo stresa. To su hiperaktivne osobe, perfekcionisti, anksiozne i nezadovoljne osobe.

  POSLEDICE BRUKSIZMA:

  Škripanje zubima noću je nesvesno, pri čemu, pritisak koji zubi trpe je daleko veći od fiziološkog. Ako se ovome dodaju i bočni pokreti vilice, posledice su brojne.

  KRATKOROČNE POSLEDICE:

  abrazivne fasete na zubima, pukotine gledji zuba, odlamanje plombi, glavobolja, bolovi u mišićima lica, bol pojedinih zuba, bol u uhu, bol pri otvaranju i zatvaranju usta, poremećaji spavanja, povećana pokretljivost zuba.

  DUGOROČNE POSLEDICE:

  abrazija (trošenje zuba), lom zuba, gubitak vertikalne dimenzije zagrižaja, preopterećenost viličnog zgloba.

  TERAPIJA BRUKSIZMA

  Terapija je uglavnom simptomatska i svodi se na terapiju mentalnog stresa, kao i na lečenje posledica bruksizma.

  OKLUZALNI SPLINTOVI (tzv. NIGHT GUARD) imaju za cilj da smanje abraziju i zaštite zubno tkivo, preveniraju opterećenje i mobilnost zuba i smanje bol u mišićima. Na osnovu uzetog otiska zuba , izradjuje se individualni splint koji se nosi tokom spavanja.

  U slučajevima većeg gubitka zubnog tkiva usled abrazije , terapija podrazumeva izradu protetskih nadoknada , tj. metalokeramičkih ili keramičkih krunica.

  skripanje zubima - bruksizam

  skripanje zubima - bruksizam

Usluge